Autorefraktometr


inHarmony Logo

Righton SPEEDY-i

Autorefraktometr z pomiarem akomodacji i detekcją zaćmy

  • pomiar refrakcji na zasadach skiaskopii
  • przesiewowy test akomodacji SCR
  • wczesna detekcja zaćmy
  • nowa funkcja medyczna RETROILUMINACJA
  • pełny test akomodacji AMF
  • pomiar mocy addycji do bliży ADD
  • oprogramowanie "i"-File do analizy akomodacji - opcja

  Strona producenta